W dniu 18 maja 2019 r.o godz. 9.00 w kościele pielgrzymkowym, przy klasztorze w miejscowości Freystadt w Niemczech, biskup diecezjalny z Eichstätt Gregor Maria Hanke OSB udzielił święceń diakonatu naszemu współbratu Fidelisowi Dudkowi OFM. Diakon Fidelis, przez ostatnie 6 lat odbywał studia na uniwersytecie w Eichstätt oraz Regensburg. Po święceniach diakonatu rozpoczyna swoją praktykę pastoralną w parafii diecezjalnej w Allersberg. Na czas przygotowań do święceń kapłańskich życzymy diakonowi Fidelisowi radosnego naśladowania w życiu rad i drogowskazów św. Franciszka.
© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates