ogłoszenia

orędzie III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów

My, ojcowie synodalni, zebrani w Rzymie wokół papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Synodu Biskupów, zwracamy się do wszystkich rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem. Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością, swoją wiarą, nadzieją i miłością.

Również my, pasterze Kościoła, urodziliśmy się i wzrastaliśmy w rodzinach o najróżniejszych dziejach i kolejach życia. Jako kapłani i biskupi spotkaliśmy i żyliśmy obok rodzin, które opowiedziały nam słowami i pokazały nam czynami długi ciąg blasków, ale także trudów.

Czytaj więcej...

w tym tygodniu (19-26 X)

NIEDZIELA - kolekta na dokończenie remontu kaplicy klasztornej.
O 15:50 nabożeństwo różańcowe.
O 19:30 w kaplicy medytacja biblijna.
Przed kościołem można nabyć znicze Caritas.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE: w tygodniu o 17:20, w niedziele o 15:50.

WTOREK - po mszy porannej nabożeństwo ku czci św. Antoniego.

ŚRODA - o 18:30 modlitwa matek i ojców za swoje dzieci.

CZWARTEK - od 14:00 w kościele adoracja Najśw. Sakramentu.
O 19:30 w klasztorze spotkanie biblijne.

NIEDZIELA MISYJNA  - przed kościołem zbiórka na rzecz misji prowadzonych przez naszą prowincję zakonną. Będzie także opłacić edukację dzieci w RCA.
O 18:00 w klasztorze spotkanie klubu fotograficznego (temat zdjęć: zapach jesieni).

ZALECKI ZA ZMARŁYCH można składać w skarbonce przy chrzcielnicy.

różaniec w intencji pokoju - październik 2014

Zapraszamy do modlitwy o pokój. Nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o 17:20; w niedziele o 15:50. Codziennie jedną dziesiątkę poświęcimy także prześladowanych chrześcijanom.

różaniec dla zabieganych

Nie możesz brać udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele? Masz ogrom zajęć? Brakuje ci czasu? Odmów jedną dziesiątkę różańca za prześladowanych chrześcijan. Zrób to w gonitwie codzienności.