bierzmowanie_900x300.jpg

 

Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Co prawda sakrament ten nie jest konieczny do zbawienia, jednak dzięki niemu doświadczamy umocnienia Duchem Świętym. Bierzmowanie można przyjąć dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego wieku. W Polsce jest to 8 klasa Szkoły Podstawowej. Można oczywiście być bierzmowanym także później.

 

Uwaga: Przygotowanie do bierzmowania odbywa się tylko przy parafii!

 

 

wymagane dokumenty:

 

 • świadectwo chrztu;

 •  opinia katechety;

 •  ewentualna zgoda parafii macierzystej;

 

inne wymagania

 

 • udział w przygotowania dalszym ;

 • udział w przygotowaniu bliższym;

 • zdanie egzaminu z wiedzy katechizmowej; 

 • znajomość życiorysu swojego patrona (choćby pobieżna);

 • comiesięczna spowiedź;

 

 

PRZYGOTOWANIE DALSZE

 

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinno obejmować trzy lata. Spotkania takie odbywają się zasadniczo raz w miesiącu (od IX-VI) o 19:00 w kaplicy. Dokładne terminy są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich oraz w kalendarzu na naszej witrynie internetowej.

 

 

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

 

W trzecim roku przygotowania kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do wzięcia udziału w 6 lub 9 spotkaniach w małych grupach. Terminy tych spotkań są ustalane dla każdej grupy indywidualnie. Podział na grupy zostaje dokonany pod koniec września.

 

 

ZMIANA IMIENIA

 

Zgodnie z wytycznymi II Synodu Plenarnegodo bierzmowania winno się używać imienia chrzcielnego. Jeśli jednak nie ma patrona o danym imieniu wtedy można wybrać dodatkowe imię mające patrona. Jest tak dlatego, że Chrzest jest podstawowym sakramentem. Już w nim otrzymujemy dary Ducha Świętego. Bierzmowanie jest kontynuacją i uzupełnieniem chrztu, stąd powinno się zachować imię chrzcielne.

 

 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

 

Świadkiem bierzmowania powinien być rodzic chrzestny. Jeśli jest to niemożliwe wtedy świadkiem mogą być rodzice bądź opiekunowie. Ewentualnie świadkiem może być jakakolwiek dorosła osoba już bierzmowana. Świadkiem nie może być rówieśnik!

 

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

 

Kilka razy w ciągu roku w katedrze gliwickiej jest możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. Osoba taka musi jednak wpierw zostać przygotowana do bierzmowania w swojej parafii.

 

wymagane dokumenty:

 

 • świadectwo chrztu;

 

inne wymagania:

 

 • ukończona katecheza w zakresie szkoły średniej;

 • przygotowanie bliższe (uzgadnianie zawsze indywidualnie z danym kandydatem);

 

UWAGA: Jeśli dorosły pragnący przyjąć sakrament bierzmowania nie ukończył katechizacji, musi zostać przygotowany w ramach spotkań katechumenatu. Jest on uzgadniany indywidualnie z którymś z ojców naszego klasztoru.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates